top of page

Fiskesesongen 2016


Lakseåret 2016 var et godt år på Gløymem (Røttesmo/Glømmen og Flasnes Glømmen samla) med

143 laks og totalt 857 kg.

Gjenomsnitsvekta ble 5,99 kg for hele sesongen.

Den største laksen (15,2 kg) ble tatt av Terje Dahl/Rune Aardal med wobler på Flasnes/Glømmen den

20. mai.

Laksebørsen


bottom of page