top of page

Fiske i Bjøra forlenges ut august

Fisketiden i elvene Bjøra, Eida, Søråa og Flåttelva utvides fra og med 16. august 2018 til og med 31. august 2018 på følgende betingelser:

– At vassføringa er mer enn 5 m3/s målt ved utløp Grongstadvatn

– Det kan kun foregå overflatefiske (mark uten søkke og flue uten synkesnøre)

For øvrig gjelder lokale fiskeregler for Namsenvassdraget.

Utvidet fisketid gjelder ikke i Eidsvatnet og Grongstadvatnet. Her må fisket avsluttes etter 15. august.


bottom of page