top of page

Fisket i Bjøra forlenges til 31. august

Gode fiskeforhold og et tidlig og godt innsig av alle størrelsesgrupper laks har ført til en god start på fiskesesongen i Namsenvassdraget. Ved årets midtveisevaluering ble det besluttet at den personlige døgnkvoten opprettholdes som i dag. (2 laks over 1,5kg, og 2 sjøørret). Fiske etter laks og sjøørret utvides i Bjøra til 31.august med følgende betingelser: -Vannføringa må være mer enn 5m3/s. -Redskapsbegrensninger: kun overflatefiske (mark uten søkke og flue uten synkesnøre).


bottom of page