top of page

Røttesmo/ Glømmen sensesongen 2017

Oversiktsbilde av Røttesmo/Glømmen

Eksklusivt fiske i perioden 20. juni-

15. august kommer på Inatur.

Åpner for salg 15. februar kl 09.00.


bottom of page